Eclipse

October 6 Class: Techniques on flying
October 27 Class: Scalloped border binding

  • Date : October 6, 2022 - October 27, 2022
  • Time : 7:00 pm - 9:00 pm (UTC-6)
  • Reg. Deadline : October 5, 2022
  • Venue : 1364 S. 1270 E. Spanish Fork, UT

Registration Deadline Expired!!